ดาวน์โหลดวิดีโอ instagram

ดาวน์โหลดวิดีโอ Instagram และรูปภาพออนไลน์

https://www.instagram.com/p/xxxxxxxxx/ (เช่น url)

วิธีการทำงาน?

1 - วาง วิดีโอ Instagram หรือ URL ภาพในฟิลด์ป้อนข้อมูลของ GramGad.com

2 - คลิก บน ดาวน์โหลด ซึ่งเป็นด้านขวาของช่องป้อนข้อมูล

3 - หลังจากขั้นตอนนี้เพียงแค่คลิกเพื่อดาวน์โหลดหรือ คลิกขวา ในวิดีโอและคลิก " บันทึกวิดีโอเป็น .. "

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทำอย่างไร? หน้าการสอน

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดเก็บไฟล์ใด ๆ ไว้บนเซิร์ฟเวอร์และไม่มีสังกัด instagram
العربية | Turkish | Persian | România | 简体中文 | Português | Россия | Nederlandse | 繁體中文 | Français | 日本語 | Italiano | Español | ไทย | Deutsch